Top kiến thức

Top 10 amilopectin có cấu trúc mạng lưới không gian

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là amilopectin

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (4402 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (9616 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (588 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 27 thg 11, 2019 — Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin bằng cách cho Cl2 tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, clo chiếm 66,77% về khối lượng.
 • Nguồn: https://khoahoc.vietjack.com/question/73155/polime-co-cau-truc-mang-khong-gian-mang-luoi-la-amilopectin

[LỜI GIẢI] Polime có cấu trúc mạng không gian mạng lưới là

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (5425 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1832 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6686 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: polime có 3 dạng cấu trúc: mạch không nhánh như amilozơ….; mạch phân nhánh như amilopectin, glicogen…; và mạng không gian như nhựa bakelit, …
 • Nguồn: https://tuhoc365.vn/qa/polime-co-cau-truc-mang-khong-gian-mang-luoi-la-6/

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1112 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8490 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8458 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn trả lời câu hỏi Polime có cấu trúc mạng không gian ( mạng lưới) là gì ngắn gọn, chính xác nhất.
 • Nguồn: https://toploigiai.vn/polime-co-cau-truc-mang-khong-gian-mang-luoi-la

Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là – Hóa Học THCS

 • Tác giả: hoahocthcs.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (3649 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (1621 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3726 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 30 thg 6, 2021 — – Các polime mạch phân nhánh thường gặp là amilopectin và glicozen. – Các polime mạch không gian thường gặp là cao su lưu hóa và nhựa rezit ( …
 • Nguồn: https://hoahocthcs.com/polime-co-cau-truc-mang-luoi-khong-gian-la/

Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (9218 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (8810 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (4387 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: – Các polime mạch phân nhánh thường gặp là amilopectin và glicozen. – Các polime mạch không gian thường gặp là cao su lưu hóa và nhựa rezit (nhựa bakelit). – …
 • Nguồn: https://moon.vn/hoi-dap/polime-co-cau-truc-mang-luoi-khong-gian-la-304950

Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là – vietjack.me

 • Tác giả: vietjack.me
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (5273 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (7040 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (3398 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: A. polietilen. · B. poli (vinylclorua). · C. cao su lưu hóa. · D. amilopectin. · Chọn C …
 • Nguồn: https://vietjack.me/cau-hoi/polime-co-cau-truc-mang-luoi-khong-gian-la-a-polietilenb-poli-vinylclorua-c-cao-su-luu-hoad-amilopec-249197.html

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là – Vừng ơi

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (1460 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (655 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (1412 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: amilopectin. c. PVC. d. nhựa bakelit.
 • Nguồn: https://vungoi.vn/cau-hoi-41505

Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là PE…

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Đánh Giá: 4 ⭐ (7414 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (268 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8323 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: A. PE · B. amilopectin · C. PVC · D. nhựa bakelit · Đáp án D. PE, PVC: mạch không phân nhánh Amilopectin: mạch phân nhánh Nhựa bakelit: mạng …
 • Nguồn: https://tailieumoi.vn/cau-hoi/polime-co-cau-truc-mang-khong-gian-mang-luoi-la-pe-kqzpt-213103.html

Polime nào sau đây có cấu trúc mạng lưới không gian?

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Đánh Giá: 3 ⭐ (9006 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (877 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (8078 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: 9 thg 9, 2022 — A. · Amilopectin. ; B. · Cao su lưu hóa. ; C. · Xenlulozơ. ; D. · Polietilen.
 • Nguồn: https://tailieumoi.vn/cau-hoi/polime-nao-sau-day-co-cau-truc-mang-luoi-khong-gian-a-amilopectin-b-cao-su-luu-hoa-caeft-365978.html

Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là: – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Đánh Giá: 5 ⭐ (9748 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Thấp Nhất: 3 ⭐ (6565 Lượt đánh giá)
 • Đánh Giá Cao Nhất: 5 ⭐ (6412 Lượt đánh giá)
 • Tóm tắt: A Polietilen; B Poli(vinyl clorua); C Amilopectin; D Nhựa bakelit. Phương pháp giải:.
 • Nguồn: https://loigiaihay.com/cau-hoi-40027.html
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Top kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button